Holeby Vandværk forsyner ca. 1900 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. 

Hårdhed 

Drikkevandet i Holeby Vandværk er hårdt vand, det vil sige 18,0 dH. (se under Vandkvaliteter og Vandanalyser)

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelse

Bestyrelse Holeby Vandværk.pdf