Vandanalyse af vandet fra Holeby Vandværk

 

Holeby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Holeby Vandværk's vand er 18

Vandets hårdhed afhænger af dets indhold af kalk og metallet magnesium. Vandets hårdhed betegner vi efter en skala fra 0 til 30.

  • 0 - 4 meget blødt | 4 - 8 blødt | 8 - 12 middelhårdt | 12 - 18 temmelig hårdt | 18 - 24 hårdt | 24 - 30 meget hårdt

 

 

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

Dato  Sted Type  
23-03-2023 Studehavevej 2 Lednindsnet PDF
10-11-2022   Errindlevvej 41    Ledningsnet     PDF
10-11-2022    Boring DGU236.361 (Mark nord)  Boringskontrol PDF