Driftforstyrrelse Der er i øjeblikket drift forstyrrelser i Vesterby - Flensbjerg og dele af Holebyvej. Vi har et størrere lednings brud, så de berørte områder vil først have vandet tilbage tirsdag efter middag.

TLF: 40 12 72 27

KONTAKT - DRIFT 

KONTAKT - EJERSKIFTE - OPKRÆVNING

Måleraflæsning foretages elektronisk ved årsskifte.

Hold regelmæssigt øje med vandmåleren

Brugervejledning Hydrus vandmåler Hydrus-vejledning

Fejl koder Hydrus-fejlkoder 

Vi anbefaler dog alle andelshavere/forbrugere om meget regelmæssigt selv at aflæse vandmåleren, med henblik på dokumentation i tilfælde af pludseligt opstået lækage og vandspild.

Hårdheden i Holeby Vandværk's vand er 18,0

12 - 18 temmelig hårdt

 

”Find dit vandværk”, så er linket https://lollandforsyning.dk/lolland-vand-as/find-dit-vandvaerk/
 

http:Holeby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Holeby Vandværk's vand er 18,0

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her Prøve på Vandboringer

Prøver på Vandværk åbnes i PDF

02.12.2021 AR-19-CA-21141977-01 Boring Vandværket

15.09.2020 Boringskontrol

05.07.2019 AR-19-CA-00844946-01 Boring 1

05.07.2019 AR-19-CA-00844944-01 Råvand 2

05.07.2019 AR-19-CA-00844945-01 Boring 3

17.01.2019 AR-18-CA-00743382-01

17.01.2019 AR-18-CA-00743381-01

19.05.2017 AR-17-CA-00545529-01- Boring Nøbbølle

11.05.2016 DGU 236.361 Boring t. drikkevand 

24.03.2015 14190986 Boring t. drikkevand

27.11.2014 13188141 Boring t. drikkevand

19.08.2013 13187962

07.03.2011 25775225

01.03.2010 25773169

 

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bestyrelse Holeby Vandværk.pdf